Oswald-Berkhan-Schule

Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung
Oswald-Berkhan-Str. 4
38118 Braunschweig

Schulleitung:

Dagmar Brunsch, Förderschulrektorin
Patrick Wiebe, 1. Förderschulkonrektor
Maren Matz-Volkers, 2. Förderschulkonrektorin

Sekretariat:

Nicole Schamuhn

Kontakt:

Telefon: 0531/58 11 6-0
Telefax: 0531/58 11 6-58
E-Mail: