Oswald-Berkhan-Schule

Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung
Oswald-Berkhan-Str. 4
38118 Braunschweig

Schulträger

Stadt Braunschweig
Bohlweg 52
38100 Braunschweig

Vertretungsberechtigt

Dagmar Brunsch, Förderschulrektorin
Patrick Wiebe, 1. Förderschulkonrektor
Maren Matz-Volkers, 2. Förderschulkonrektorin

Verantwortlicher i.S.d § 6 Abs. 2 MDStV

Förderschullehrer Christian Schumacher
Oswald-Berkhan-Schule
Oswald-Berkhan-Str. 4
38118 Braunschweig

Kontakt

Telefon: 0531/58 11 6-0
Telefax: 0531/58 11 6-58
E-Mail: